Kompetenceudvikling

Bevægelse og sammenhæng ‐ en forudsætning for udvikling i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse udvikler sig gennem sine medarbejdere. På baggrund af visioner, strategier og mål planlægger og løser vi vores konkrete opgaver; enkeltvis og i fællesskab.

Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at der bliver bygget bro mellem de krav, som SOF og ledelsen i CSBB stiller til medarbejderne – og de ønsker og krav medarbejderne har til ledelsen og arbejdspladsen. U-konceptet er et værktøj, der kan hjælpe med at bygge bro.

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse gør læring og kompetenceudvikling tilgængeligt

Pædagogens rolle i dag er mangfoldig og under en løbende udvikling. I denne udvikling er tilegnelsen af kompetencer en nødvendighed. CSB ser det som deres ansvar at læring og kompetenceudvikling er tilgængeligt. Et af de første skridt i en faglig og personlig udviklingsproces, starter med at vide hvad du forventer og hvad der forventes af dig i dit team og i organisationen. Forventningerne finder du bl.a. i ”Profil for de pædagogiske medarbejdere”, som er retningsgivende og giver et fælles grundlag for, hvad der ønskes og forventes i det pædagogiske og administrative arbejde.

U-konceptet gør Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse til en attraktiv arbejdsplads

U‐konceptets formål er at være med til at gøre din arbejdsplads attraktiv. I forhold til kompetenceudvikling betyder det at arbejdspladsen er et sted:

Hvor du som medarbejder har mulighed for løbende at udvikle dig fagligt og personligt.
Hvor du har indflydelse på forhold vedrørende din egen kompetenceudvikling – hvad enten det drejer sig om kurser eller udvikling på jobbet i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver.
Hvor du har mulighed for at indfri opgavemæssige og organisatoriske mål.
Hvor du er med til at sikre en effektiv og kompetent opgavevaretagelse.
Hvor du ved hvad der forventes og hvad er det vigtigt at kunne fremover.

U-konceptet fokuserer på kompetenceudvikling

U-konceptet medvirker til at få fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i hele CSBB. En forudsætning for, at den enkelte organisation kan levere sit bidrag til helheden er, at medarbejdernes kompetencer og ressourcer bruges og udvikles optimalt. Det kan vi bl.a. sikre ved at have en ramme om dialogen imellem medarbejderne og deres ledere om indsats, opgaveløsning, trivsel og mål.

U-konceptet sikrer sammenhæng mellem potentiale og mål

Det er ligeledes U-konceptets formål at sikre en sammenhæng mellem SOF, CSBB’s og organisationernes strategiske mål og anvendelse af medarbejdernes potentiale og ressourcer, på den mest hensigtsmæssige og meningsgivende måde.

Formålet ved at kæde strategiske satsningsområder og nye tiltag i CSBB og i de enkelte teams sammen med medarbejdernes kompetenceudvikling, kan være med til at sikre, at SOF, Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelses fælles mål og strategier kendes i hele organisationen og at den enkelte medarbejder og teamet kan se sig selv og sine mål i forhold hertil.

Detaljeret beskrivelse af U-konceptet (PDF) ligger nedenunder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.