Medarbejderprofil

Profil for de pædagogiske medarbejdere i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse

Profilen er et udsnit af, hvad det vil sige at arbejde på boligområdet i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse. Denne profils formål er at få et fælles grundlag for, hvad der ønskes og forventes i det pædagogiske og administrative arbejde. Målet er at profilen er retningsgivende for udviklingen i det pædagogiske arbejde i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse.

På boligområdet arbejder og samarbejder medarbejderne ud fra det fælles værdigrundlag, som har beboerne i centrum.

Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse er en lærende organisation

Centerets organisering i alle enheder, ligger op ad tanker og metoder bag den lærende organisation, hvor der er fokus på, at vi:

  • lærer af egne og andres erfaringer
  • eksperimenterer med og udvikler nye tanker og metoder
  • hurtigt og effektivt deler ny viden med hinanden

Der lægges vægt på, at medarbejderne er reflektoriske og indgår i en vedvarende kompetenceudvikling, både fagligt og personligt i forhold til samarbejdet med beboerne, pårørende, kolleger m.fl. Center for Selvstændige Boformerotilbudslederen tilrettelægger sammen med den enkelte medarbejder hvilke kompetencer det drejer sig om.

Uddannelse giver styrket forståelse af beboerne

På det pædagogiskfaglige område er uddannelse og supervision i neuropædagogik ét af de redskaber, som vi bruger til at styrke forståelse og tilgange til beboerne. Det giver mulighed for at arbejde nuanceret med den enkelte beboer på en endnu mere kvalificeret måde.

Dokumentation er afgørende for måling af indsats og effekt

Skriftlighed er afgørende for, at vi kan dokumentere og måle på vores indsats og effekt af indsats. Det betyder, at det forventes, at medarbejderne har og/eller aktivt arbejder på at få kompetencer i skriftlighed, arbejde på PC og brug af de anvendte IT-systemmer.

Mål om selvstyre/medstyre i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse

I Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse er det målet, at alle organisationerne og teams bliver selvstyrende/medstyrende. Mange teams og organisationer er det allerede, andre er på vej. Denne organisering kræver, at den enkelte medarbejder og organisation tager ansvar og medansvar for styring, udvikling og overblik over administrative og pædagogiske opgaver.

Det forventes at medarbejderne har ansvarsområder i teamet og deltager aktivt i udvalg i egen organisation og tværgående udvalg i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse. Således er de med til at præge udviklingen og kvalificere vores tilbud i CSBB og dermed bidrage til den gensidige kompetenceudvikling.
Ligesom medarbejderne aktivt støtter og sikre, at eget team gennemfører de ansvarsområder og opgaver, der er i eget team og ift. de overordnede mål.

Udvikling giver indsigt i personlige resurser

Et af de redskaber vi tilbyder til udvikling af de personlige kompetencer er Enneagrammet, som giver mulighed for at have fokus på og indsigt i egne og andres personlige resurser – og hvilke udfordringer der kan være hos de forskellige typer i forhold til samarbejde.

Medarbejderne arbejder målrettet på at gennemføre krav

Det forventes, at medarbejderne arbejder målrettet og aktivt for at gennemføre de krav og mål som sættes af forvaltningen og i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal sætte sig ind i og håndtere de gældende retningslinjer, regler og procedurer for de til en hver tid gældende ”skal-opgaver”.

Medarbejderprofil for Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse vedtaget januar 2012 – evalueret i 2013 og 2015 - evalueres igen i 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.