Studerende i Center for Selvstændig Bolig & Beskæftigelse

Kontakt tovholder for studerende

Når du som studerende får tildelt praktik hos CSBB, så skal du rette henvendelse til den overordnede tovholder for studerende i CSBB, som er Jette Kristoffersen, Faglig udviklingskonsulent, Mail: hl43@sof.kk.dk Tlf: 28 26 66 60 

Her vil du blive orienteret om nedenstående procedure samt lave aftale om det videre forløb.

Procedure ved praktik i CSBB

Som kommende studerende i CSBB inviteres du inden praktikstart til en uformel samtale sammen med de øvrige kommende studerende og en medarbejder fra de organisationer i CSBB, som skal have en studerende i praktik.

Formålet med samtalen er at sikre det bedste match mellem studerende og organisation/team, så begge parter får bedst mulig udbytte af praktikken.

I samtalen får du som studerende mulighed for at fortælle om, hvad der optager dig som pædagogstuderende, hvilken specialisering område du har interesse for, samt hvilke forventninger og ønsker du har til din kommende praktik. 

Medarbejderne fra organisationerne vil give en kort præsentation af deres organisation og de teams, de arbejder i, samt orientere om de muligheder og forventninger, der er til de studerende i CSBB.

Hvis du som studerende har et specifikt ønske ift. en organisation i CSBB, som du gerne vil i praktik i, så vil det komme med i betragtningen efter samtalen, når de studerende fordeles mellem organisationerne.

Senest en uge efter samtalen vil du som studerende blive kontaktet af en medarbejder fra det team, hvor du skal i praktik.

Umiddelbart efter tildeling af praktiksted/team, vil tovholderen for studerende i CSBB fremsende praktikbeskrivelse og uddannelsesplan fra det team, hvor du skal i praktik.